Pēc 3 dienām vārda dienu svinēs:

Pēc 3 dienām svinēs:

LIETOŠANAS NOTEIKUMI/DISTANCES LĪGUMS

Lietošanas noteikumi/distances līgums

Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.saldumuveikals.lv, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.saldumuveikals.lv īpašnieku SIA “Pure Chocolate” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „ Pure Chocolate”, Reģ. Nr. LV40003900797, juridiskā adrese: „Pūre-9”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124, un pircēju, kas veic pirkumu www.saldumuveikals.lv interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.saldumuveikals.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@pch.lv.

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA „Pure Chocolate” tiek automātiski noslēgts, līdzko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.saldumuveikals.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

1. PRECES PASŪTĪŠANA

1.1. Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.saldumuveikals.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.saldumuveikals.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@pch.lv vai zvanot: (+371)  22527722, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts;

1.2. 3 darba dienās laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS

2.1. Preču cenas ir norādītas EUR, ar PVN.

2.2. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā.

2.3. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde”.

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā “Apmaksa”.

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā “Piegāde”.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.saldumuveikals.lv  gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;

5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem piegādes veidiem;

5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz SIA „Pure Chocolate ” faktisko adresi: „Pūre – 9”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124;

5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „Pure Chocolate”;

5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

5.3.6.1. ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;

5.3.6.2. 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz SIA „Pure Chocolate” faktisko adresi: „Pūre-9”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124;

5.3.6.3. brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu, jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem;

5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 14 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA “Pure Chocolate” atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA “Pure Chocolate” nav izpildījusi norādītos, vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;

5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

5.4.3. Patērētājs nevar atgriezt preci ja:

5.4.3.1.pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

5.4.3.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

5.4.3.3. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5.4.3.4. prece tās īpašību dēļ, pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

5.4.8. patērētājs iegādājies preci, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi).

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.saldumuveikals.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA “Pure Chocolate” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ;

6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.saldumuveikals.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

6.6.1. kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.saldumuveikals.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.saldumuveikals.lv;

6.6.2. lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.saldumuveikals.lv servera informācijai;

6.6.3. vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

6.6.4. veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.saldumuveikals.lv;

6.6.5. apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.saldumuveikals.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.saldumuveikals.lv darbībai;

6.6.6. ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.saldumuveikals.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA “Pure Chocolate” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.saldumuveikals.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7. SIA “Pure Chocolate” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. SIA “Pure Chocolate” piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA “Pure Chocolate” pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

7.2. SIA “Pure Chocolate” piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA “Pure Chocolate” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA “Pure Chocolate” atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma (izņemot gadījumus kad piegāde tiek aizturēta Latvijas Pasts vai cita kurjera pakalpojuma sniedzēja darbības dēļ);

7.3. SIA “Pure Chocolate” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. Interneta veikalā www.saldumuveikals.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma;

7.6. Preces izskats (krāsu nianses) var atšķirties no katalogā redzamā;

7.7. SIA “Pure Chocolate” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem;

7.8 SIA “Pure Chocolate” ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un Līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.saldumuveikals.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.


Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”

Saņem izdevīgākos piedāvājumus, akcijas un jaunumus!

Piesakies ar savu e-pastu un uzzini pirmais.

Paldies, esat pierakstījies jaunumu saņemšanai!

0
    0
    Jūsu grozs
    Jūsu grozs ir tukšsTurpināt iepirkties